59005077

نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب استان کردستان از 10 الی 15 مهر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی سنندج برگزار می شود.