636597315663211881

قابل توجه همکاران محترم صنف کتابفروشی

از صنف کتابفروشان همکارانی که تمایل دارند همزمان با برپایی نمایشگاه در واحد صنفی خود اقدام به فروش ویزه با تخفیف مصوب نمایند لازم است تا پایان وقت اداری دوشنبه 02 / 07 /97 با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (کارشناس نشر) اقدام به ثبت نام نمایند.