قرذشةريالبذسق

قابل توجه صنف محترم چاپخانه داران

با توجه به شرایط و رند حاکم بر بازار از سوی اتحادیه چاپ و نشر درخواستی با قید فوریت جهت تخصیص سهمیه کاغذ برای چاپخانه های فعال سطح شهرستان سنندج به حضور نمایندگان محترم مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، استاندار محترم و مدیران کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و صمت ارسال گردید. مراتب از سوی اتحادیه تا حصول نتیجه در دست پیگیری می باشد.